Скороварки

Скороварки

7
    Скороварка Bergner, 9л
    Скороварка BG 7л